Funderat på att ge upp?

Vi lever i en antimaskulin värld. Klassiska manliga dygder står inte särskilt högt i kurs; rättrådighet, klokhet, måttfullhet och tapperhet. Egenskaper som bör premieras och som definitivt behövs mer av i vårt samhälle. Det är lätt att känna hopplöshet inför en värld...