Ändra spelplanen!

Kursen Ändra spelplanen! fokuserar på hur ditt sätt att tänka och agera, och ger dig kunskaper i att minska konflikter, skapa ordning och rutiner som kan ge hela familjen en chans att frodas. Denna kurs ingår även som en del av vår stora kurs, Ett år av förändring.

Preliminär kursplan:

Modul 1: Förändringsplan för familjen –

Få människor vet vad de egentligen vill ha av livet. Eftersom du är en av dem har du ett massivt försprång. I vår första modul gör du en plan för hur du vill att din familj ska fungera. Hur önskar du att din familj fungerar om 3, 6 eller 12 månader?

I den här modulen kommer du:

 • Sätta fingret på vad som skiljer din familj från en ”vanlig” familj.
 • Upptäcka vad som är viktigt för din familj
 • Vilka delar av ditt familjeliv som du vill stärka och förändra
 • Sätta upp mål för vad du vill att din familj ska vara om 6 månader.

Modul 2: Stress – och hur du på sikt minskar den för hela familjen

Ingen av oss vill egentligen tänka på vad stress gör med kropp eller själ. Eller vad det gör med ett barn som ständigt utsätts för stress. Men för att kunna göra effektiva förändringar så är det viktigt att veta.

I den här modulen kommer du:

 • Lära dig mer om olika typer av stress
 • Lära dig känna igen, och kartlägga din egen och ditt barns stress
 • Lära dig några enkla sätt att minska din egen stress direkt
 • Vad reducerar barnets stress – aka specialintressen
 • Göra en plan för att minska ditt barns stress

Modul 3: Transformera ditt sätt att tänka på dig själv och din familj!

Hur du tänker på dig själv och på din familj påverkar hur du ser på din familj. Det spelar ingen roll hur objektiva verkligheten ser ut. Du kommer aldrig ska en harmonisk familjekänsla om du ständigt känner dig stressad, missnöjd och utmattad. 

I den här modulen kommer du:

 • Stärka din självkänsla
 • Skapa rutiner som stärker er familjekänsla
 • Ta bort (eller pausa) onödig stress om inte gör dig någon nytta

Modul 4: Mamma pappa barn

Har ni samsyn kring hur ni ska uppfostra och hjälpa ert barn? Konflikter? Hur fungerar er kommunikation? Trött på att det är du som behöver ta ansvar för att er kommunikation ska fungera?

I den här modulen kommer du:

 • Förstå att kommunikation är viktigt
 • Förstå att du kan ta ansvar för din del av kommunikation med make/barnets far
 • Kunna undersöka vad det är som gör att din partner inte vill/kan förstå nyttan med förändringar.

Modul 5: Kommunikation – kan vara svårt…

Språket är ett av verktygen med vilket vi kommunicerar. Barn med Asperger har en tendens att använda språket annorlunda. Du behöver lära dig kommunicera med ditt barn och kanske också för ditt barn. Och hur kommunicerar du med andra vuxna? Hör du orden? Förstår du vad din partner vill säga?

I den här modulen kommer du

 • Förstå mer om aspergerbarns kommunikation
 • Fundera på hur ni kommunicerar mellan vuxna i familjen
 • Få tips på saker som kan underlätta kommunikationen

Modul 6: Välj dina strider!

Hamnar ni i ständiga konflikter? Bråk mellan vuxna och barn? Vuxna och vuxna? Eskalerar det till härdsmältor? Är alla trötta, ledsna och ännu mer uppgivna efter ännu ett bråk?

I den här modulen kommer du:

 • Lära dig grunderna i Lågaffektivt bemötande
 • Lära dig välja dina strider

Modul 7: Hantera din familj, din släkt och dina vänner

Har andra synpunkter på hur du uppfostrar ditt barn? Kommer din mamma eller svärmor med ”goda” råd om hur man egentligen gör?

I den här modulen kommer du:

 • Lära dig att göra som du vill!
 • Tacka nej på ett artigt sätt (och på ett mindre artigt om det behövs)
 • Identifiera vilka regler som gäller hos er!

Modul 8: Ordning och reda

Har ni preussisk ordning och varje sak har sin plats? Eller är både vuxna och barn stressade över att saker kommer bort, ligger på fel ställe eller helt enkelt saknar ett hem? Ägnar ni mycket tid efter att leta?

I den här modulen kommer du:

 • Stärka ditt ordningssinne
 • Stärka din organisationsförmåga
 • Praktisera konsten att hålla ordning (åtminstone i ditt barns rum)

Modul 9: Struktur för barnet

Är ditt barn oroligt? Vägrar det följa med när ni ska göra vardagliga saker, eller när det är Lucia på förskolan/skolan eller följer barnet med och det slutar med utbrott, att hela familjen är arg, ledsen och skamsen? Du kan göra en hel del för att inte hamna i de situationerna

I den här modulen kommer du:

 • Fundera på vad som är rimliga krav för ditt barn
 • Få exempel på hjälpmedel som kan underlätta för ditt barn
 • Hjälpa ditt barn att hitta exit strategier för övermäktiga situationer

Modul 10: Mer ordning och reda

Att minska stressen (som kommer i väldigt många olika former) hos ditt barn är nyckeln till att barnet ska kunna få det bättre. Det finns några i fler och fler situationer?

I den här modulen kommer du:

 • Lära dig hands-on metoder för att minska ditt barns stress
 • Tips och trix du kan lämna till förskolan och skolan för att underlätta för ditt barn (och för personalen).

Modul 11: Mammarollen

Att vara mamma till barn med asperger är troligen en större utmaning än att vara mamma till andra barn. Känslor som man normalt inte pratar om är vanliga; sorg, oro, ilska. Besvikelse över att livet inte blev riktigt som man tänkt sig, att egna drömmar och behov får stå tillbaka.

I den här modulen kommer du:

 • Funder på vad du gör med din sorg
 • Vad du gör när livet inte riktigt blev som du tänkt dig
 • Tänka igenom hur du bäst genomför din mammauppgift ändå

Modul 12: Syskon

Att vara syskon till ett barn med funktionshinder är inte alltid lätt. Barnet utan funktionshinder kan lätt hamna utanför, känna att det alltid kommer i andra hand. För små barn är det svårt att förklara att syskonet inte är som alla andra. Kanske finns det stora och jobbiga konflikter mellan syskonen.

I den här modulen kommer du:

 • Ta fram en strategi för att stärka din egen koppling till syskonet
 • Prioritera syskonaktiviteter som stärker syskonen
 • Reflektera över hur du hanterar syskonet

Modul 13: Vägen framåt

Efter ett år med massiva förändringar i mindset, kost, träning och bemötande kommer din familj inte vara sig lik, ni har påbörjat en resa som kan ta er hur långt som helst.

I den här modulen kommer du:

 • Reflektera och planera vad nästa steg är
 • Hur du och din familj på bästa sätt arbetar vidare med det ni redan har
Denna kurs är ännu inte helt färdig, och du kan därför inte boka den ännu. Om du är intresserad och vill veta mer – kontakta mig!