En holistisk ansats

På Magog är vi övertygande om att allt hänger ihop, i det stora och i det lilla. Människan är både kropp och själ, och hon påverkas av sin miljö, sitt arv och sina gener. En autismdiagnos eller Aspergerdiagnos innebär att man har stora svårigheter i sin vardag och ibland kan det tyckas oöverstigligt för både barnet och familjen att det någonsin kan bli bättre.

Det är min erfarenhet att det går att förändra sin egen och barnets situation till det bättre. Till något mycket bättre. Genetik är intressant men epi-genetik är ännu intressantare, hur du hanterar din kropp och hur du väjer att leva ditt liv kan i vissa fall påverka minst lika mycket som dina gener. För oss är det hoppfullt – en möjlighet som inte får missas!

Bemötande – Genom ett lågaffektivt bemötande kan du sänka stressen och minska ditt barns oflexibla beteende

Kost och tillskott – Det finns mycket stora hälsofördelar att äta bra oavsett vem du är. Har du Asperger eller autism kan fördelarna bli väldigt stora. Kopplingen mellan tarmar, hjärnan och immunförsvaret har forskningen bara börjat titta på och det är långt kvar innan vi har alla svaren. Under tiden arbetar med gluten, soja – och kaseinfri kost.

Sensomotorisk träning – Det motoriska systemets koppling till nervsystemet är ofta förbisett, genom att träna det motoriska systemet på rätt sätt kan du påverka delar av hjärnan som annars förblir opåverkade.

Rumslig ordning – Ett välorganiserat hem är en glädje för alla, men kanske mest för barn med Asperger eller autism. Det ger ett lugn och en harmoni som gynnar alla.

Din egen inställning – Du kan inte förändra verkligheten, men du kan jobba med den verklighet du lever i och få helt andra resultat både för ditt barn och dig själv.

Om du kontinuerligt arbetar med alla delarna har du möjligheten att transformera både ditt barns och ditt eget mående till välmående och strålande hälsa. Det är det vi menar med En holistisk ansats.