Så har det nya året har firats in och börjat. Ett nytt år ger oss möjlighet att reflektera över det som varit och fundera på det som ska komma. Förändringar kommer vare sig vi vill eller inte; barnen blir äldre, vi bli äldre, jobbet ska göras på ett annat sätt, vi kanske får tillskott till familjen och någon nära eller kär kanske lämnar oss men blir det bättre? Har du satt målen högt och förväntar du dig att de ska infrias? Du kommer att öka dina chanser att nå dina mål om

1# Ditt mål är inspirerande!
Att gå ner 10 kg är inte ett särskilt inspirerande mål men att vara stark mentalt och fysiskt och se bra ut naken är det! Sedan kanske viktminskningen är en del av vägen dit…

2# Du har skrivit ner ditt mål!
Genom att skriva ner dina målsättningar blir de mer konkreta och chansen att du ska nå dina mål ökar radikalt. Skriv mer när det ska vara nått!

3# Du har brutit ner målet i hanterbara delar
Om du vill bli stark mentalt och fysiskt, vad behöver du då gör? Träna (vad, hur många gånger per vecka, var), vilka böcker behöver du läsa, vilka tränare behöver du?

När du har målen klara för dig är det dags att

4# Verkställa!
Det här är den svåra biten, att verkställa. Att få det nya att bli en vana. Och att börja se sig själv som en stark och vältränad kvinna! Det sista är viktigare än man kan tro, om du ser dig själv som fysiskt stark och vältränad så kommer du att prioritera din träning. Se till att det nya skrivs in i kalendern, att barnen har passning (eller följer med), men att du kommer iväg.

5# Repetera och utvärdera!
Du har redan skrivit upp ditt mål, och du har portionerat ut det i almanackan, och genomfört det i själva livet, ta då och utvärdera, justera och korrigera så att du kommer närmare och närmare målet. Och även om du hade satt som måla att ta 130 kg i marklyft i februari så är du väldigt mycket starkare fast du bara når 125 kg än om du tar inga alls. Och vem vet, kanske har du lärt dig göra chins på vägen också!

Principen är likadan oavsett om det gäller kostomläggning, eller att genomföra någon annan förändring i familjen 🙂

God Fortsättning, jag hoppas att 2020 blir början på ett fantastiskt decennium för dig och din familj!

/Malin