Förändringar kan börja av flera skäl, positiva eller negativa. Ofta börjar vi förändringar allt för sent, när saker har gått så långt att vi känner att inte längre har något val. Vi har helt enkelt ryggen mot väggen och ingen annan stans att gå än till att möta det vi behöver möta. När vi väl gjort förändringen så brukar vi ofta undra varför vi inte gjorde det tidigare…

Jag är själv mitt uppe i en förändring, med att starta det här företaget, som jag tänkt på, funderat kring, och för flera år sedan börjat ta små, små steg emot att förverkliga. Nu är det mer konkret. På allvar. Det finns ingen väg tillbaka, erfarenheterna och viljan har gjort det omöjligt att gå tillbaka till ett nio till fem-jobb och vara nöjd med det. Det här är en väg som måste utforskas. En förändring som måste ske!

Tidigare i livet har jag varit i situationer där jag velat ha en förändring men inte vetat vad jag skulle ta mig till. När mitt barn var litet så visste jag att vi behövde göra någonting, vad som helst, för att situationen vi var i omöjligt kunde hålla. Men jag visste inte vad, ingenting vi prövade verkade fungera. Men även där hade de första stegen tagits, tankeprocessen hade börjat; jag började leta efter information, efter andra exempel och framförallt började jag kartlägga. Var befann vi oss egentligen? Det var viktigt att se om det vi gjorde verkligen ledde till någon förändring. Helst en positiv sådan, men om jag ska vara ärlig så var vi på en plats så mörk att vi inte var i stånd att känna igen det positiva i en förändring om vi så såg den i fullt dagsljus. Det var verkligen ett ställe där vi hade ryggen mot väggen, och ingenstans att gå förutom framåt. I det fallet gjorde jag det frivilligt. Jag tror att det är en stor fördel att göra förändringar frivilligt, i stället för att vänta så långe att det känns oöverstigligt att ens tänka på att lägga energi på att göra något på ett annat sätt. Men när man väl tagit steget, förändringen är genomförd och man har kommit ut på andra sidan, funderar åtminstone jag på varför jag väntat så länge…

Tre tips för hur du kan starta din förändring idag:

  1. Börja skriv i en journal eller dagbok. Skriv, låt inget begränsa dig, helst 3 sidor per dag. Och låt ingen läsa. Så småningom kommer du få bättre grepp om dina tankar och tankemönster, och du kommer få ledtrådar till vad det är du vill i en ofiltrerad version.
  2. Bryt isoleringen. Ofta hamnar man i en situation som känns oöverkomlig, och man känner som att man är den enda personen som är där. Så är det vanligtvis inte. Alls. Om du öppnar upp dig så kommer du snart märka att det finns andra runt omkring som varit med om samma eller väldigt liknande saker. Och tänk på att den som kanske varit med om något liknande inte alltid är den du tror!
  3. Ta hjälp! Läs, gå in på forum, gå med i grupper, men var noga med att det är grupper som är stärkande och som ger energi! Det är lätt att hamna i sammanhang där många har det jobbigt och det blir en nedåtgående spiral. Försök istället hitta grupperna och sammanhangen där ni, även om det är jobbig, stöttar varandra!