Tänk om!

Tänkt om det är möjligt för ditt barn att må bra, utvecklas och nå sin fulla potential? Tänk om det är möjligt för dig att finna lugn och glädje? Tänk om ni kan fjällvandra, åka skidor eller resa till London eller Paris tillsammans?

Jag har upplevt det på nära håll, att det går att vända utvecklingen för både barn och vuxna som är på väg åt helt fel håll. Det görs inte i en handvändning och det kräver ett batteri av åtgärder. Men det går.

Jag heter Malin Gunnesson och jag har skapat Magog och programmen Ett år av förändring, Kost och hälsa, och Ändra spelplanen! för att jag som mamma till barn med autismspektrumstörning/asperger har saknat två saker; det första är tillgång till kunskap om hur bemötande, kost, träning, kosttillskott och stressreducering dramatiskt kan förbättra livssituationen för barnen. Det andra är en mental strategi för mammor (och pappor) för att hantera ett föräldraskap som ofta ser väldigt annorlunda ut än för andra föräldrar. Jag har också skapat en kortare kurs för bonusföräldrar, som heter Bonusbarn med ASD.

En sak som jag själv har saknat är ett tydligt budskap från BUP och habilitering om att jag som förälder kan göra så otroligt mycket mer för mitt barns hälsa genom att själv göra förändringar, som förvisso är omfattande och kanske möter motstånd och ifrågasättande i början, men som är så väl värda allt slit när ens barn börjar må otroligt mycket bättre. Varje dag. Tänk om!

Varmt välkommen till min värld!